Mayan Calendar 2012 Prediction

21 Dec 2012 is the end of Mayan Calender which the period is 25,625 years and divided into five cycles of 5,125 years.According to their calculations our solar system will be in one line with Hunab K'u, the center of the Milky Way which is astronomical correct. And from this central galaxy received a 'spark' of light which causes the Sun to shine more intensely producing what our scientists call 'solar flares' as well as changes in the Sun's magnetic field. The Mayans say that this happens every 5,125 years. But also that this causes a displacement in the earths rotation, and because of this movement great catastrophes would be produced. They said that this will be the end of the world..Well, i guess my world too...

Monday, September 27, 2010

Mga Bagong Salawikain

 • Ang buhay ay parang bato, it's hard.
 • Better late than pregnant.
 • May tenga ang lupa, may i-phone 4 ang balita
 • Behind the clouds are the other clouds.
 • Do unto others ... then run!!!
 • Kapag puno na ang salop, magsaing ka na
 • Magbiro ka na sa lasing, magbiro ka na sa bagong gising, huwag lang sa lasing na bagong gising.
 • When all else fails, follow instructions.
 • Ang hindi marunong magmahal sa sariling wika, lumaki sa ibang bansa.
 • To err is human, to errs is humans.
 • Ang taong nagigipit ... sa bumbay kumakapit
 • Pag may usok ... may nag-iihaw
 • Ang taong naglalakad nang matulin ... may utang.
 • No guts, no glory... no ID, no entry.
 • Time is gold pero bakit di maisangla?
 • Kapag may sinuksok at walang madukot, may nandukot.
 • Walang matigas na tinapay sa lamay biskwit kasi 
 • Ang taong di marunong lumingon sa kanyang pinanggalingan.... ay may stiff neck.
 • Ang lumipad ng matayog... jetsitter.. inggit lang kayo!
 • Birds of the same feathers make a good feather duster.
 • Kapag may tiyaga, may nilaga. Kapag may taga, may tahi.
 • Huli man daw at magaling, undertime pa rin.
 • Ang naglalakad ng matulin, late na sa appointment
 • Matalino man ang matsing, matsing pa rin.
 • Better late than later.
 • Aanhin ang palasyo kung ang nakatira ay kuwago, mabuti pa ang bahay kubo, sa paligid puno ng linga.
 • Kapag maikli ang kumot, tumangkad ka na!
 • No man is an island because time is gold.
 • Hindi lahat ng kumikinang ay ginto ... muta lang yan.
 • Kapag ang puno mabunga ... mataba ang lupa!
 • When it rains ... it floods.
 • Pagkahaba haba man ng prusisyon ... mauubusan din ng kandila.
 • Ang buhay ay parang gulong, minsan nasa ibabaw, minsan nasa vulcanizing shop.
 • Batu-bato sa langit, ang tamaan ... sapul.
 • Try and try until you succeed... or else try another.
 • Ako ang nagsaing ... iba ang kumain. Diet ako eh.
 • Huwag magbilang ng manok kung alaga mo ay itik.
 • Kapag maiksi na ang kumot, bumili ka na ng bago.
 • If you can't beat them, shoot them.
 • An apple a day is too expensive.
 • An apple a day makes seven apples a week. (really expensive)

1 comment: