Mayan Calendar 2012 Prediction

21 Dec 2012 is the end of Mayan Calender which the period is 25,625 years and divided into five cycles of 5,125 years.According to their calculations our solar system will be in one line with Hunab K'u, the center of the Milky Way which is astronomical correct. And from this central galaxy received a 'spark' of light which causes the Sun to shine more intensely producing what our scientists call 'solar flares' as well as changes in the Sun's magnetic field. The Mayans say that this happens every 5,125 years. But also that this causes a displacement in the earths rotation, and because of this movement great catastrophes would be produced. They said that this will be the end of the world..Well, i guess my world too...

Thursday, May 31, 2012

Ulan

Hayan ka na naman
Nagbabadya
Hindi ka ba nagsasawa?
Ilang ulit mo na ba
akong nilunod?
Sa bawat kalungkutan ko
Ikaw’y sumusunod
Minsan
iniwan mo ako
hinanap kita
doon sa disyerto
di kita nakita
Ngayon heto ka
kung kelan limot ko na
ang iyong musika
Kung babalik ka man
at iyong didiligan
luoy na awit
mula sa luha
ng langit
daanan mo rin
nalalanta
kong hardin
Kung di ka makarating
iisipin ko
naglaro ka lang
inilayo ng hangin.
Tama na ang pagwasak
ang pagsalanta
ng iyong gunita
tama na ang agos
tama na ang pagdaloy
sa aking pisngi.
Dagundong mo
nakakabingi
pagdilat ko
wala ka
sa aking tabi.
Nilimot na kita
tinanggal ko na
ang balde
at planggana.
Doon sa lupa
hihigupin ka
ngunit
pagtingala ko sa langit
sa aking pisngi
ikaw ay gumuhit
Ganyan ka ba talaga?
Paulit-ulit?

No comments:

Post a Comment