Mayan Calendar 2012 Prediction

21 Dec 2012 is the end of Mayan Calender which the period is 25,625 years and divided into five cycles of 5,125 years.According to their calculations our solar system will be in one line with Hunab K'u, the center of the Milky Way which is astronomical correct. And from this central galaxy received a 'spark' of light which causes the Sun to shine more intensely producing what our scientists call 'solar flares' as well as changes in the Sun's magnetic field. The Mayans say that this happens every 5,125 years. But also that this causes a displacement in the earths rotation, and because of this movement great catastrophes would be produced. They said that this will be the end of the world..Well, i guess my world too...

Thursday, January 16, 2014

Salamisim


ang walang pakundangang pagkakamali ay tumama sa aking mukha
na bumangga sa aking di kanais nais na isipin
mga butil ng balakid na nagpahirap sa aking hakbang ng kabaitan
at tila isang  awit na ang ritmo ay basag;
ngayon nga ang buhay ay niyakap ng kadiliman
dumating ka at sumama sa aking pag-iisa
Anong lalim man ng sugat, ako ay bilanggo din ng digmaan
na nag alay ng bughaw na lapis upang isulat sa aking alaala;
at ng simulan ko ang abakada ng buhay
binusog ko ito ng pag-aasam
panggising na tunog ng kampana sa aking katinuan
ako'y malayo pa sa katapusan;
Ngunit ang wakas ay parating na nga
ang paalam na nilipad ng isang lobo
makararating kaya sa kalangitan?
maaring oo, maaring hindi

2 comments: