Mayan Calendar 2012 Prediction

21 Dec 2012 is the end of Mayan Calender which the period is 25,625 years and divided into five cycles of 5,125 years.According to their calculations our solar system will be in one line with Hunab K'u, the center of the Milky Way which is astronomical correct. And from this central galaxy received a 'spark' of light which causes the Sun to shine more intensely producing what our scientists call 'solar flares' as well as changes in the Sun's magnetic field. The Mayans say that this happens every 5,125 years. But also that this causes a displacement in the earths rotation, and because of this movement great catastrophes would be produced. They said that this will be the end of the world..Well, i guess my world too...

Thursday, May 31, 2012

Di Kita Tinamaan

Di kita tinamaan
Sa paglipas ng panahong
Hindi kita nasusumpungan
Sa mga daang aking nilakaran
Tanging mga bakas na lang ang naiwan


Di kita tinamaan
Pinagmamasdan na lang
Kumukupas mong larawan
Mga gunitang naglalaro sa isipan
Bumabalik tanaw sa kahapong nilisan


Di kita tinamaan
Isinaboy na pag-asa sa karimlan
Hahagilaping pilit, ibabalik sa sisidlan
Sa pagbabalik mo muli kong bubuksan
Lalago sa pagibig, katulad sa isang halaman


Lumubog na ang araw sa kanluran
Dumating na ang tag-tuyot at tag-ulan
Nawala, nahati at bumilog na ang buwan
Ang pag-asa naroon pa rin sa karimlan
Hindi kita tinamaan

No comments:

Post a Comment