Mayan Calendar 2012 Prediction

21 Dec 2012 is the end of Mayan Calender which the period is 25,625 years and divided into five cycles of 5,125 years.According to their calculations our solar system will be in one line with Hunab K'u, the center of the Milky Way which is astronomical correct. And from this central galaxy received a 'spark' of light which causes the Sun to shine more intensely producing what our scientists call 'solar flares' as well as changes in the Sun's magnetic field. The Mayans say that this happens every 5,125 years. But also that this causes a displacement in the earths rotation, and because of this movement great catastrophes would be produced. They said that this will be the end of the world..Well, i guess my world too...

Thursday, March 15, 2012

Kung iiwanan kita


Kung iiwanan kita
Huwag mo akong titingnan sa mga mata
Ang aking pisngi at mga labi
Damhin mo na lang ang nalalabing sandali.

Huwag mo akong hahawakan
O kahit haplos man lang
Ayoko ng iyong mga titig
O mga katagang maririnig
Mula sa iyong bibig

Kung iiwanan kita
Ayokong makarinig ng musika
Makarinig ng awit ng mga ibon
Makita ang paglubog ng araw sa hapon
ang hampas sa dalampasigan ng mga alon
na idinuduyan pabalik sa ating kahapon.

Kung iiwanan kita
Dalhin mo pabalik ang ating mga alaala
Ang mga nakaraang pag sinta
Na sing wagas ng isang bagong umaga.
Doon sa tagpuan iyong itapon
Doon ibaon sa limot ng panahon
Pag-ibig na kelan ma’y di na uusbong

Ngayong malaya ka na
Tulad ng ibong nakawala sa hawla
Nais kong mahanap mo ang panibagong saya
Kahit na dito sa sa puso ko
mahal na mahal pa rin kita

No comments:

Post a Comment