Mayan Calendar 2012 Prediction

21 Dec 2012 is the end of Mayan Calender which the period is 25,625 years and divided into five cycles of 5,125 years.According to their calculations our solar system will be in one line with Hunab K'u, the center of the Milky Way which is astronomical correct. And from this central galaxy received a 'spark' of light which causes the Sun to shine more intensely producing what our scientists call 'solar flares' as well as changes in the Sun's magnetic field. The Mayans say that this happens every 5,125 years. But also that this causes a displacement in the earths rotation, and because of this movement great catastrophes would be produced. They said that this will be the end of the world..Well, i guess my world too...

Sunday, March 18, 2012

Ayoko nang tumula

Ayoko nang tumula
Wala na ang gara ng mga talinghaga
Ang mga samutsaring laro ng diwa
Ipipiit sa limot ng pang-unawa
Kasama ang pusong may tanikala.

Para saan ang tula?
Kung bawat pagsamo’y asa sa himala
Bawat awit at kwerdo’y kahiya hiya
Luntoy na dahong inaanod ng pagpaparaya
Latay sa duguang puso na wala ng laya.

 Ayoko nang tumula
Wala na ang kulay ng mga salita
Wala na ang pakpak ng mga balita
Hikbi sa bawat naiwang mga gunita
Kirot sa puso ng abang makata.
 
Nasaan na nga ba ang mga tala?
Itinago na ba ng mga bathala?
Nasaan ang wakas ng bawat simula
Sa walang pagibig mong mga salita
Para saan nga ba ang tula?

No comments:

Post a Comment