Mayan Calendar 2012 Prediction

21 Dec 2012 is the end of Mayan Calender which the period is 25,625 years and divided into five cycles of 5,125 years.According to their calculations our solar system will be in one line with Hunab K'u, the center of the Milky Way which is astronomical correct. And from this central galaxy received a 'spark' of light which causes the Sun to shine more intensely producing what our scientists call 'solar flares' as well as changes in the Sun's magnetic field. The Mayans say that this happens every 5,125 years. But also that this causes a displacement in the earths rotation, and because of this movement great catastrophes would be produced. They said that this will be the end of the world..Well, i guess my world too...

Tuesday, November 8, 2011

Iwanan mo na ako

Nilimot na kita
Ngunit kahapon ay nariyan ka
Dumalaw sa aking pag-iisa
Habang ako’y nagbibilang ng kaunting barya
Muli, utang na loob iwanan mo na ako
Gusto kong mapag-isa sa aking mundo
Habang ang isip ko’y di pa nalilito
At di pa sinasakop ng iyong balat-kayo
Umaga, tanghali, gabi’y nariyan ka
Parang isang paulit-ulit na drama
At doo’y ikaw ang tanging bida
At ako ang iyong laging biktima
Hindi mo ba talaga ako iiwan?
Kahit pagdildil ng asin aking hapunan?
Kahit ininit na ulam noong nakaraan
Ang ngayo’y aking pinagtitiyagaan?
Bingi ka ba at hindi tumutugon?
Ilang beses na ba kitang hinamon
Di lang miminsang pagkakataon
Di mo parin ako iniwan oh gutom.

No comments:

Post a Comment