Mayan Calendar 2012 Prediction

21 Dec 2012 is the end of Mayan Calender which the period is 25,625 years and divided into five cycles of 5,125 years.According to their calculations our solar system will be in one line with Hunab K'u, the center of the Milky Way which is astronomical correct. And from this central galaxy received a 'spark' of light which causes the Sun to shine more intensely producing what our scientists call 'solar flares' as well as changes in the Sun's magnetic field. The Mayans say that this happens every 5,125 years. But also that this causes a displacement in the earths rotation, and because of this movement great catastrophes would be produced. They said that this will be the end of the world..Well, i guess my world too...

Tuesday, August 16, 2011

Mas Tanga Ka

Ibinigay ko ang lahat lahat
ang buwan, bituin at ang buong langit,
ang liwanag, ang dilim pati na
ang hanging umiihip.
Hinayaan kong tahakin mo
ang aking daan kahit na
masikip, marating mo lang
ang rurok kapalit ng aking pait.
Sa pagtalikod mo, kasabay ng pagpatak ng luha ko
ang ang katotohanang di ka nababalik.

Sabi nila ako'y isang tanga
Ibinigay ko ang lahat walang itinira
Oo, makakahanap ka ng iba
Mas kaakit akit at mas maganda
Subalit wala ng hihigit pa
Sa pagmamahal ko na di mo makikita sa kanya
Sa pagdaan ng panahon iiwanan ka rin nya
Hahanapin mo ang daan pabalik sa aking pagsinta
Ngunit ito's sarado na, paumanhin subalit...
Mas tanga ka!

No comments:

Post a Comment