Mayan Calendar 2012 Prediction

21 Dec 2012 is the end of Mayan Calender which the period is 25,625 years and divided into five cycles of 5,125 years.According to their calculations our solar system will be in one line with Hunab K'u, the center of the Milky Way which is astronomical correct. And from this central galaxy received a 'spark' of light which causes the Sun to shine more intensely producing what our scientists call 'solar flares' as well as changes in the Sun's magnetic field. The Mayans say that this happens every 5,125 years. But also that this causes a displacement in the earths rotation, and because of this movement great catastrophes would be produced. They said that this will be the end of the world..Well, i guess my world too...

Tuesday, July 19, 2011

Ms. Tambok

Hindi ka ba nag iinit sa mga kamay ko?
Hinahaplos kita sa umaga
hanggang humapon at uwian na
Nilalaro pa rin kita

Hindi ka ba nagagasgas?
laging ang palad ko
nakapatong sa umbok mo
kulang na lang magkakalyo

Hindi ka ba napapagod?
Naroong itaas at ibaba
andoong ikanan at ikaliwa
daliri kong ayaw magsawa

Hindi ka ba naiinis?
basta na lang kitang iniiwan
pilit na hinuhugasan
kamay kong makasalanan

Ganyan ka ba talaga?
manhid ka ba o tanga?
o sadyang ginawa ka
na "pc mouse" sa lamesa

1 comment: