Mayan Calendar 2012 Prediction

21 Dec 2012 is the end of Mayan Calender which the period is 25,625 years and divided into five cycles of 5,125 years.According to their calculations our solar system will be in one line with Hunab K'u, the center of the Milky Way which is astronomical correct. And from this central galaxy received a 'spark' of light which causes the Sun to shine more intensely producing what our scientists call 'solar flares' as well as changes in the Sun's magnetic field. The Mayans say that this happens every 5,125 years. But also that this causes a displacement in the earths rotation, and because of this movement great catastrophes would be produced. They said that this will be the end of the world..Well, i guess my world too...

Tuesday, April 5, 2011

The murderer

Humahangos ako habang hinahabol ko sya, halos madapa ako sa paghabol..maaabutan ko na sya.."hetong sayo!" iniunday ko ang hawak kong pamalo na tumama sa kanyang malambot na katawan. Duguan sya, kumalat ang dugo mula sa kanyang katawan na sumadsad sa lupa. Sa wari ko ay humihinga pa kaya inulit ko ang malakas na palo...wala na syang buhay. Iginala ko ang aking paningin sa paligid..isa, dalawa, tatlo, apat at marami pang iba..malansa ang dugo na dumaloy mula sa kanilang mga katawan..marami pala akong napatay!.

Napaupo ako at nagnilay nilay sa aking ginawa, ganun lang pala kadali ang buhay sa isang iglap ay mawawala. "Baliw na ba ako?" tanong ko sa aking sarili. O marahil ay nadala lang ako ng aking kapusukan. Kung may iba lang sanang paraan. "Hay!" isang malalim na buntong hininga ang muli kong pinakawalan. Ayoko na..pagod na ako marami ng dugo ang dumanak at buhay ang aking kinitil. Tama na! nagpupuyos na ang aking damdamin at malapit na akong sumuko. Kung may pera lang sana ako di sana umabot sa ganito..sana nakabili ako ng kulambo laban sa mga pesteng lamok na ito!

No comments:

Post a Comment